อเมริกามองโลกอย่างไร

เวลา:2019-05-22 บรรณาธิการที่รับผิดชอบ:元峰澍 แหล่ง:ไพ่ สาม กอง ออนไลน์ คลิกที่:291 รอง

<p> เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีความเข้าใจในแคนาดาเป็นอย่างดีจากการสำรวจ Gallup ครั้งใหม่ของการรับรู้ของชาวอเมริกันต่อประเทศต่างๆทั่วโลก REUTERS / Andy Clark </p>

ชาวอเมริกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีความเข้าใจในแคนาดาเป็นอย่างดีจากการสำรวจของ Gallup เกี่ยวกับการรับรู้ของชาวอเมริกันต่อประเทศต่างๆทั่วโลก REUTERS / Andy Clark

ชาวอเมริกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีความเข้าใจในแคนาดาเป็นอย่างดีจากการสำรวจของ Gallup เกี่ยวกับการรับรู้ของชาวอเมริกันต่อประเทศต่างๆทั่วโลก REUTERS / Andy Clark

ปิด
1/20
<p> ร้อยละแปดสิบห้าของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่ออิหร่าน REUTERS / Caren Firouz </p>

ร้อยละแปดสิบห้าของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่ออิหร่าน REUTERS / Caren Firouz

ร้อยละแปดสิบห้าของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่ออิหร่าน REUTERS / Caren Firouz

ปิด
2/20
<p> ชาวอเมริกันร้อยละแปดสิบมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเกาหลีเหนือ REUTERS / KCNA </p>

ร้อยละแปดสิบของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเกาหลีเหนือ REUTERS / KCNA

ร้อยละแปดสิบของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเกาหลีเหนือ REUTERS / KCNA

ปิด
3/20
<p> ร้อยละหกสิบสามของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศฝรั่งเศส REUTERS / Mal Langsdon </p>

ร้อยละหกสิบสามของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศฝรั่งเศส REUTERS / Mal Langsdon

ร้อยละหกสิบสามของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศฝรั่งเศส REUTERS / Mal Langsdon

ปิด
4/20
<p> เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อญี่ปุ่น REUTERS / Issei Kato </p>

เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อญี่ปุ่น REUTERS / Issei Kato

เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อญี่ปุ่น REUTERS / Issei Kato

ปิด
5/20
<p> ร้อยละสี่สิบของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศจีน REUTERS / Darren Whiteside </p>

สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศจีน REUTERS / Darren Whiteside

สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศจีน REUTERS / Darren Whiteside

ปิด
6/20
<p> ชาวอเมริกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีทัศนะที่ไม่พอใจต่ออิรัก REUTERS / Stringer </ p>

ร้อยละเจ็ดสิบสามของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่พึงประสงค์ของอิรัก REUTERS / Stringer

ร้อยละเจ็ดสิบสามของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่พึงประสงค์ของอิรัก REUTERS / Stringer

ปิด
7/20
<p> ร้อยละสี่สิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อรัสเซีย REUTERS / Denis Sinyakov </p>

ร้อยละสี่สิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของรัสเซีย REUTERS / Denis Sinyakov

ร้อยละสี่สิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของรัสเซีย REUTERS / Denis Sinyakov

ปิด
8/20
<p> ร้อยละเจ็ดสิบเก้าของชาวอเมริกันมองอัฟกานิสถานอย่างเสียเปรียบ REUTERS / Ahmad Masood </p>

ร้อยละเจ็ดสิบเก้าของชาวอเมริกันมองอัฟกานิสถานอย่างเสียเปรียบ REUTERS / Ahmad Masood

ร้อยละเจ็ดสิบเก้าของชาวอเมริกันมองอัฟกานิสถานอย่างเสียเปรียบ REUTERS / Ahmad Masood

ปิด
9/20
<p> ร้อยละแปดสิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อสหราชอาณาจักร REUTERS / Luke MacGregor </p>

ร้อยละแปดสิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของสหราชอาณาจักร REUTERS / Luke MacGregor

ร้อยละแปดสิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของสหราชอาณาจักร REUTERS / Luke MacGregor

ปิด
10/20
<p> ร้อยละสี่สิบเก้าของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศเม็กซิโก REUTERS / Daniel Aguilar </p>

ร้อยละสี่สิบเก้าของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของเม็กซิโก REUTERS / Daniel Aguilar

ร้อยละสี่สิบเก้าของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของเม็กซิโก REUTERS / Daniel Aguilar

ปิด
11/20
<p> เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อปากีสถาน REUTERS / Akhtar Soomro </p>

ร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อปากีสถาน REUTERS / Akhtar Soomro

ร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อปากีสถาน REUTERS / Akhtar Soomro

ปิด
12/20
<p> ชาวอเมริกันหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีทัศนะที่ดีต่ออิสราเอล REUTERS / Ronen Zvulun </p>

ร้อยละหกสิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของอิสราเอล REUTERS / Ronen Zvulun

ร้อยละหกสิบเจ็ดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของอิสราเอล REUTERS / Ronen Zvulun

ปิด
13/20
<p> ร้อยละหกสิบหกของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่ออินเดีย REUTERS / Brijesh Singh </p>

หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่ออินเดีย REUTERS / Brijesh Singh

หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่ออินเดีย REUTERS / Brijesh Singh

ปิด
14/20
<p> ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่ออียิปต์ REUTERS / Marko Djurica </p>

ร้อยละห้าสิบแปดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของอียิปต์ REUTERS / Marko Djurica

ร้อยละห้าสิบแปดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีของอียิปต์ REUTERS / Marko Djurica

ปิด
15/20
<p> ชาวอเมริกันร้อยละหกสิบสี่มีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคิวบา REUTERS / Desmond Boylan </p>

ร้อยละหกสิบสี่ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคิวบา REUTERS / Desmond Boylan

ร้อยละหกสิบสี่ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคิวบา REUTERS / Desmond Boylan

ปิด
16/20
<p> ร้อยละห้าสิบหกของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่น่าพอใจของเยเมน REUTERS / Khaled Abdullah </p>

ร้อยละห้าสิบหกของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยของเยเมน REUTERS / Khaled Abdullah

ร้อยละห้าสิบหกของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยของเยเมน REUTERS / Khaled Abdullah

ปิด
17/20
<p> ชาวอเมริกันห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อซาอุดิอาระเบีย REUTERS / Caren Firouz </p>

ร้อยละห้าสิบแปดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อซาอุดีอาระเบีย REUTERS / Caren Firouz

ร้อยละห้าสิบแปดของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อซาอุดีอาระเบีย REUTERS / Caren Firouz

ปิด
18/20
<p> เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อองค์การปาเลสไตน์ REUTERS / Oleg Popov </p>

เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อองค์การปาเลสไตน์ REUTERS / Oleg Popov

เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อองค์การปาเลสไตน์ REUTERS / Oleg Popov

ปิด
19/20
<p> แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันมีมุมมองที่ดีต่อประเทศเยอรมนี REUTERS / Pawel Kopczynski </p>

ชาวอเมริกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีมุมมองที่ดีต่อประเทศเยอรมนี REUTERS / Pawel Kopczynski

ชาวอเมริกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีมุมมองที่ดีต่อประเทศเยอรมนี REUTERS / Pawel Kopczynski

ปิด
20/20

อัพเดทล่าสุด

โฟกัสภาพ

การจัดอันดับข่าว

  1. ผลตอบแทนสำหรับการเลือกแพนดอร่าในไดรฟ์ของคุณ? แม้แต่โฆษณาที่น้อยลง
  2. การรับสินค้าปลอมที่หน่วยคลังสินค้า Glencore ทำให้เกิดการตรึงเครดิตภาค, ชิงเต่าสั่นสะเทือน: แหล่งที่มา
  3. Trainspotting นักแสดง Bradley Welsh 'ประหารใน£ 10,000 กดลิงค์ไปยังนักเลง'
  4. ผู้ปกครองของคนพิการแปดปีระดมทุนเพื่อช่วยให้ลูกสาวสนุกกับชีวิตหลังจากโกงความตายจากอาการชักแปดครั้ง
  5. รายงาน: Digg ได้รับ WeFollow ของ Kevin Rose
  6. คำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกนำมาใช้ต่อต้านพระองค์อีกครั้งในการปกครองของเขตรักษาพันธุ์เมือง
  7. นักฟุตบอลชาวสก็อต Paul Gallagher ฉลองวันเกิดของเด็กผู้ชาย
  8. ซานฟรานซิสโกจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับรถบัสเทคโดยใช้การหยุดในเมือง
  9. เกม British Transplant Champ พร้อมที่จะแข่งขันเป็นเวลา 36 ขอบคุณผู้บริจาคของเขา
  10. เฝ้าระวังหลังจากโจมตีรถตู้โตรอนโต