ไพ่สามใบออนไลน์รุ่นมือถือ :เซาเปาโลแฟชั่นวีค

เวลา:2019-05-21 บรรณาธิการที่รับผิดชอบ:展若菇 แหล่ง:ไพ่ สาม กอง ออนไลน์ คลิกที่:46 รอง

<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Maria Bonita ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Maria Bonita ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Maria Bonita ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
1/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลคชั่น Winter 2011 ของ Andre Lima ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Andre Lima ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Andre Lima ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
2/40
<p> โมเดลหล่นลงมาในขณะที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเลคชั่นของ Cavalera ในช่วงเซาเปาโล Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบตกลงมาพร้อมกับนำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเลคชั่นของ Cavalera ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบตกลงมาพร้อมกับนำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเลคชั่นของ Cavalera ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
3/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Huis Clos 'Winter 2011 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Huis Clos 'Winter 2011 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Huis Clos 'Winter 2011 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
4/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของ Neon ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
5/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ฤดูหนาวในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
6/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
7/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Andre Lima ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Andre Lima ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Andre Lima ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
8/40
<p> นางแบบจำลองแต่งหน้าก่อนเวทีในคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบได้ทำการแต่งหน้าฉากหลังก่อนหน้าคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบได้ทำการแต่งหน้าฉากหลังก่อนหน้าคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
9/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Neon ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนระหว่างเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนระหว่างเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
10/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของ Neon ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
11/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
12/40
<p> Paris Hilton นำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Triton ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

Paris Hilton นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Triton ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

Paris Hilton นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Triton ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
13/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลคชั่นของ Ghetz ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเลกชันของ Ghetz ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเลกชันของ Ghetz ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
14/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Ronaldo Fraga ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของโรนัลโดฟรากาในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของโรนัลโดฟรากาในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
15/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลคชั่น Winter 2011 ของ Andre Lima ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Andre Lima ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Andre Lima ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
16/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Andre Lima ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Andre Lima ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Andre Lima ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 2 กุมภาพันธ์ 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
17/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ฤดูหนาวในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
18/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Ronaldo Fraga ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของโรนัลโดฟรากาในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของโรนัลโดฟรากาในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
19/40
<p> นางแบบใช้โทรศัพท์มือถือของเธอหลังเวทีก่อนคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบใช้โทรศัพท์มือถือของเธอหลังเวทีก่อนคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบใช้โทรศัพท์มือถือของเธอหลังเวทีก่อนคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
20/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
21/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Maria Bonita ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Maria Bonita ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Maria Bonita ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
22/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ฤดูหนาวในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
23/40
<p> นางแบบสาวผ่าตัดแปลงเพศชาวบราซิล Lea T. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบผู้ถูกเปลี่ยนเพศชาวบราซิล Lea T. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบผู้ถูกเปลี่ยนเพศชาวบราซิล Lea T. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
24/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของ Neon ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
25/40
<p> นักแสดง Ashton Kutcher และนักแสดงหญิง Demi Moore (R) มาถึงคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นักแสดง Ashton Kutcher และ Demi Moore (R) นักแสดงหญิงภรรยาของเขาเดินทางมาถึงคอลเล็คชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นักแสดง Ashton Kutcher และ Demi Moore (R) นักแสดงหญิงภรรยาของเขาเดินทางมาถึงคอลเล็คชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
26/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ฤดูหนาวในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของซามูเอล Cirnansck ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
27/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
28/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Tufi Duek ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter 2011 ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Tufi Duek ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Tufi Duek ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
29/40
<p> โมเดลชาวบราซิล Gisele Bundchen นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบชาวบราซิล Gisele Bundchen นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบชาวบราซิล Gisele Bundchen นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
30/40
<p> นางแบบรออยู่หน้าเวทีก่อนที่คอลเลคชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบรอหลังเวทีก่อนที่คอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบรอหลังเวทีก่อนที่คอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Osklen ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
31/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Animale ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Animale ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Animale ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
32/40
<p> นางแบบชาวบราซิล Alessandra Ambrosio นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบชาวบราซิล Alessandra Ambrosio นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบชาวบราซิล Alessandra Ambrosio นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
33/40
<p> นักแสดงหญิง Demi Moore และลูกสาวของเธอ Tallulah Willis ชมการแสดงคอลเลกชันของ Colcci ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลในช่วงฤดูหนาวปี 2011 ที่เซาเปาโลวันที่ 30 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นักแสดงหญิง Demi Moore และลูกสาวของเธอ Tallulah Willis ชมการแสดงคอลเล็คชั่นของ Colcci ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 30 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นักแสดงหญิง Demi Moore และลูกสาวของเธอ Tallulah Willis ชมการแสดงคอลเล็คชั่นของ Colcci ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 30 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
34/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของ Neon ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นนีออนในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีคฤดูหนาว 2011, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
35/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างจากคอลเลกชันของ Colcci ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 Winter ในเซาเปาโล, 30 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเลกชันของ Colcci ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ฤดูหนาวที่เซาเปาโล 30 มกราคม 2554 REUTERS / Paulo Whitaker

แบบจำลองนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเลกชันของ Colcci ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ฤดูหนาวที่เซาเปาโล 30 มกราคม 2554 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
36/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Huis Clos 'Winter 2011 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Huis Clos 'Winter 2011 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Huis Clos 'Winter 2011 ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลวันที่ 31 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
37/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Juliana Jabour ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลในเซาเปาโล, 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce </p>

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Juliana Jabour ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลในเซาเปาโล, 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

แบบจำลองนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Winter 2011 ของ Juliana Jabour ในช่วงสัปดาห์แฟชั่นเซาเปาโลในเซาเปาโล, 30 มกราคม 2011 REUTERS / Nacho Doce

ปิด
38/40
<p> แบบจำลองแสดงการสร้างจากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Alexandre Herchcovitch ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 29 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
39/40
<p> โมเดลแสดงการสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่น Tufi Duek ในช่วงเซาเปาโลแฟชั่นวีค 2011 ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker </p>

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Tufi Duek ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ในเซาเปาโล, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

นางแบบนำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากคอลเล็กชั่นของ Tufi Duek ระหว่าง Sao Paulo Fashion Week Winter 2011 ใน Sao Paulo, 28 มกราคม 2011 REUTERS / Paulo Whitaker

ปิด
40/40

อัพเดทล่าสุด

โฟกัสภาพ

การจัดอันดับข่าว

  1. COO ของ Facebook: การตอบสนองต่อบัญชีที่ถูกปิดใช้งานคือ 'ช้าเกินไป'
  2. ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่อายห่างจากการเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโรดริโกเด็ตเต้ของฟิลิปปินส์
  3. ผู้ค้าถอนเงินสดออกจากน้ำมันที่เก็บน้ำมันตามราคาที่สูงขึ้น
  4. ความทรงจำในวัยเด็กของแซมเบียแม็กกี้ริตชี่เป็นแรงบันดาลใจให้นวนิยายเรื่องใหม่ของเธอเกี่ยวกับความรักต้องห้าม
  5. PetroChina ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มยอดขายก๊าซธรรมชาติ 7% ในปี 2560: กระดาษ
  6. ตัวอย่าง 'Star Wars: Rogue One' ล้อเลียนแฟน ๆ ด้วยการกลับมาของ Darth Vader
  7. อัพเดท 1-One-off cost ทำให้โปแลนด์ TVN พลาดการคาดการณ์ด้วย Q1 Q1
  8. อัพเดท 1-Samsung Marvel ใช้ความจริงเสมือนสำหรับโฆษณาภาพยนตร์ 'Avenger'
  9. พิเศษ: สองเมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียยกเลิกคอนเสิร์ตเหมาเจ๋อตงอ้างถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัย
  10. UPDATE 3-Bill Clinton ปกป้ององค์กรการกุศลบอกว่าจะไม่ยอมแพ้การกล่าวสุนทรพจน์